Fakülte Yönetim Kurulu

Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeleri


Prof. Dr. Süleyman AKBULUT- Orman Fakültesi Dekanı (Başkan)

 Prof. DrNihat Sami ÇETİN - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) 

Prof. Dr. Nilgül ÇETİN - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ - İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Doç. Dr. Kutlay SEVER - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Doç. Dr. Cenk DURMUŞKAHYA - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Celal GÜNGÖR - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Abdullah KÖRÜKÇÜ - Orman Fakültesi Sekreteri (Raportör)

Başa Dön