Fakülte Yönetim Kurulu

Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeleri


Prof. Dr. Nihat Sami ÇETİN - Orman Fakültesi Dekanı (Başkan)

Prof. Dr. Nilgül ÇETİN - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Prof. DrCengiz DEMİR - Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)  

Prof. Dr. Muhsin Akbaş - İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Doç. Dr. Kutlay SEVER - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Doç. Dr. Cenk DURMUŞKAHYA - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Celal GÜNGÖR - Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Başa Dön