Dış Kaynaklı Dokümanlar

Dış kaynaklı dokümanlar, Üniversitemiz dışında oluşturulan, üniversitenin faaliyetlerini etkileyen ve uymak zorunda olduğu tüm yasal mevzuatlardır (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler vb. mevzuatlar).

Dış kaynaklı doküman listesi için tıklayınız

 


Başa Dön