Dekan Görev Tanımı için tıklayınız

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı için tıklayınız

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız

Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız

Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız

Mali İşler Memuru Görev Tanımı için tıklayınız

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız

Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız

Özel Kalem Memuru Görev Tanımı için tıklayınız

Personel İşleri Memuru Görev Tanımı için tıklayınız

 GÖREV DAĞILIM ÇİZELGELERİ

Akademik personel görev dağılım çizelgesi için tıklayınız.

İdari personel görev dağılım çizelgesi için tıklayınız.


Başa Dön